Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 333. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Tο μάθημα "ΦΥΣ-333. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον" απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους. Αποτελεί µία εισαγωγή στο ισοζύγιο της ενέργειας της Γης που καθορίζει τελικά το κλίµα του πλανήτη. Βασικοί στόχοι είναι η φυσική του υδρατµού της κάτω ατµόσφαιρας, η οποία συνδέεται µε το κλίµα του πλανήτη, η φωτοχηµεία της ατµόσφαιρας που καθορίζει τη σύσταση της ατµόσφαιρας, και τα φαινόµενα θερµοκηπίου και οπή του όζοντος. Οι φοιτητές δίνονται τέσσερις σειρές ασκήσεων, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν τα πιο σηµαντικά στοιχεία του µαθήµατος.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα.

Γενικά

ΦΥΣ-333. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 5ο

Διδάσκων: Η. Βαρδαβάς
Γραφείο: 213 Κτίριο Φυσικής, e-mail: vardavas@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη 13:00-15:00 Αίθουσα 3
Πέμπτη 11:00-13:00 Αίθουσα 3

Ώρες Γραφείου:
Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.